Komitetai

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas stengiasi, kad kiekvienas studentas būtų patenkintas studijų kokybe, dėstytojo darbu, egzaminavimo tvarka, stipendijų skyrimo tvarka, bendrabučių ir kitais klausimais. Šis komitetas glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto administracija. Komiteto nariai teikia pasiūlymus VGTU SA Socialinių ir akademinių reikalų komitetui dėl socialinių ir akademinių klausimų atstovavimo universitetiniu lygmeniu ir dalyvauja bendroje VGTU SA socialinėje ir akademinėje veikloje. Šis komitetas prireikus organizuoja konferencijas studentams, jei iškyla klausimų susijusių su akademinės ar socialinės tvarkos pokyčiais.

Pagrindinės socialinių ir akademinių reikalų komiteto funkcijos:

 • Studentų konsultavimas įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais
 • Nuolatinis studentų skundų nagrinėjimas ir sprendimas
 • Siūlymų socialiniais ir akademiniais klausimais teikimas universiteto lygmeniu
 • Studentų socialinės ir akademinės srities gerinimas

Šiuo metu komiteto koordinatoriaus pareigas eina Elvinas Marcinauskas.

Ryšių su visuomene (RsV) komitetas

Ryšių su visuomene (RsV) komitetas yra atsakingas už VGTU SA įvaizdžio formavimą, jis kuria organizacijos „veidą“, informuoja studentus apie atstovybės ir universiteto veiklą. Komiteto nariai dalinasi informacija tam pasitelkdami tiek vidines, tiek išorines informacijos sklaidos priemones. RSV nariai rašo straipsnius apie universiteto ir Studentų atstovybės įvykius, bendrauja su įvairiomis organizacijomis, žiniasklaida. Šis komitetas prižiūri VGTU SA internetinius puslapius, pateikia jame studentams aktualią informaciją.

Pagrindinės ryšių su visuomene komiteto funkcijos:

 •  Atstovybės veiklos viešinimas
 • Atstovybės įvaizdžio formavimas
 • Studentų konsultavimas
 • Bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis
 • Bendradarbiavimas su kitais universitetais, organizacijomis
 • Atstovybės veiklos tęstinumas
 • Informacinių kanalų priežiūra ir tobulinimas
 • Informacijos viešinimo kokybės gerinimas

Šiuo metu komiteto koordinatoriaus pareigas eina Monika Aleksiūnaitė.

Marketingo komitetas

VGTU SA Marketingo komiteto pagrindinė funkcija lėšų pritraukimas. Marketingo komitetas rengia sutartis su reklamos užsakovais, platina reklamą universitete ir VGTU SA tinklapyje. Komiteto nariai aktyviai bendradarbiauja su verslo sektoriumi ir nuolat kuria naujus projektus, kurie naudingi tiek SA, tiek studentams. Kiekvienas plakatas, kurį matome universitete yra marketingo komiteto rūpestis.

Pagrindinės marketingo komiteto funkcijos

 • Lėšų atstovybėje pritraukimas
 • Marketingo strategijos tobulinimas
 • Bendradarbiavimas su verslo sektoriumi
 •  Kova su nelegalia reklama

Šiuo metu komiteto koordinatoriaus pareigas eina Vaida Kancieriūtė.

Žmogiškųjų išteklių komitetas

Šis komitetas atsakingas už narių pritraukimą ir jų kompetencijos ugdymą. Komiteto nariai rengia mokymus studentų atstovams ir patiems studentams, kuria darbingą atmosferą organizacijoje, rūpinasi komandos tvirtumu bei motyvuoja ją.

Pagrindinės žmogiškųjų išteklių komiteto funkcijos:

 • Naujų narių pritraukimas į VGTU SA
 • VGTU SA narių vieningumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas bendradarbiauti tarpusavyje
 • Organizacijos narių žinių vertinimas
 • VGTU SA narių motyvacinės sistemos kūrimas
 • Neformalaus dėstytojų ir studentų bendravimo iniciatyvos
 • Bendravimas su būsimaisiais studentais
 • Narių kompetencijos ugdymas, mokymų, posėdžių ir seminarų organizavimas.

Šiuo metu komiteto koordinatoriaus pareigas eina Vaida Stanevičiūtė.