Studentų atstovybė

IMG_8156

 

Studentų atstovybė Mechanikos fakultete yra savarankiškos, ne pelno siekiančios VGTU studentų organizacijos padalinys. Atstovybės tikslai: ginti studento, kaip asmenybės, kuriai būtina įgyti žinių, tobulėti, rengtis kvalifikuotai profesinei veiklai, teises ir laisves, ugdyti išsilavinusią, mokslui ir naujausioms technologijoms, kultūros ir žmogiškosioms vertybėms imlią asmenybę, telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje, skatinti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, neformalų ir pilietinį ugdymą.

Studentų atstovybės nariu gali tapti bet kuris VGTU studentas. Studentų atstovybės nariai, būdami jungiamąja grandimi tarp studentų ir fakulteto bei universiteto administracijos, padeda studentams atsakyti į rūpimus klausimus ir spręsti dėl jų iškilusias problemas.