Studentų atstovybė

img_0869a

 

Mechanikos fakulteto Studentų atstovybė yra savarankiška, visuomeninė VGTU studentų ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija. Atstovybės tikslai: ginti studento, kaip asmenybės, kuriai būtina įgyti žinių, tobulėti, rengtis kvalifikuotai profesinei veiklai, teises ir laisves, ugdyti išsilavinusią, mokslui ir naujausioms technologijoms, kultūros ir žmogiškosioms vertybėms imlią asmenybę, telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje, skatinti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, neformalų ir pilietinį ugdymą.

Studentų atstovybės nariu gali tapti bet kuris VGTU studentas. Studentų atstovybės nariai, būdami jungiamąja grandimi tarp studentų ir fakulteto bei universiteto administracijos, padeda kitiems studentams atsakyti į su akademiniais reikalais susijusius klausimus ir spręsti dėl jų iškilusias problemas.

Studentų atstovybė taip pat rengia įvairius renginius skirtus studentams. Mechanikos fakulteto studentų atstovybė organizuoja šokių konkursą „Įrodyk, kad moki šokti“, Pool‘o turnyrą. Taip pat kartu su Transporto inžinerijos bei Elektronikos fakultetų atstovybėmis rengia Inžinierių dienas.